Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Emberi Erőforrások Minisztériuma

Létrehozva: 2009. december 9.
Módosítás: 2013. január 16.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Egészségügyi Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Emberi Erőforrások Minisztériuma

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Dr. Kásler Miklós

Közigazgatási államtitkár: Dr. Latorcai Csaba

Államtitkárok:

Parlamenti államtitkár: Rétvári Bence

Család- és ifjúságügyért felelős államtitkár: Novák Katalin

Egészségügyért felelős államtitkár: Dr. Nagy Anikó

Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár: Vitályos Eszter

Kultúráért felelős államtitkár: Fekete Péter

Nemzetközi ügyekért felelős államtitkár: Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya

Oktatásért felelős államtitkár: Bódis József

Sportért felelős államtitkár: Dr. Szabó Tünde

Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár: Fülöp Attila

Helyettes államtitkárok:

 1. A Közigazgatási Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Bathó Ferenc (gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Csányi István (koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Katona Gábor (jogi és közbeszerzési helyettes államtitkár)
  • Dr. Kissné dr. Sápi Kinga (személyügyekért és gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár)
 2. A Parlamenti Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Dr. Sölch Gellért (stratégiai helyettes államtitkár)
 3. Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Dr. Nemcsok Dénes Sándor (EU-fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár)
 4. A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Beneda Attila (család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Illés Boglárka (ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár)
 5. A Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Dr. Mészáros Árpád József (nemzetközi és Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 6. A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Langerné Victor Katalin (társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár)
 7. Az Oktatásért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Maruzsa Zoltán Viktor (köznevelésért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Horváth Zita (felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Lőrinczi Zoltán (kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár)
 8. A Kultúráért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Krucsainé Herter Anikó (kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár)
 9. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Dr. Nagy Szilárd (egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Fábián Attila (az Egészségbiztosítási Alap működtetéséért felelős helyettes államtitkár)
 10. A Sportért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára:
  • Dr. Fazekas Attila Erik (sportigazgatásért és sportágfejlesztésért felelős helyettes államtitkár)
  • Sárfalvi Péter (nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. családpolitikáért,
 2. egészségbiztosításért,
 3. egészségügyért,
 4. egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
 5. gyermekek és az ifjúság védelméért,
 6. gyermek- és ifjúságpolitikáért,
 7. kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
 8. kultúráért,
 9. oktatásért,
 10. sportpolitikáért,
 11. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
 12. szociál- és nyugdíjpolitikáért,
 13. társadalmi felzárkózásért

felelős tagja.

A miniszter

 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdése,
 2. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja,
 3. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20. § a) pontja,
 4. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése, 148. § (2) bekezdése, 150. § b) pontja, 151. §-a, 152. § a)-c) pontja, valamint 156. § (2) bekezdése és
 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdése

tekintetében, a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja. §

A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő jogszabályokat.

A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

 1. felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,
 2. kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,
 3. meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,
 4. ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
 5. ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 6. koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
 7. koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,
 8. az államháztartásért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával - részt vesz a miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 93. § (2) bekezdés a), b), valamint d)-f) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában. §

A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében előkészíti

 1. az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre,
 2. a gyógyászati ellátások rendszerére, - az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter közreműködésével - a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba való befogadására, a gyógyszerek kereskedelmi árrésére, a gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szabályaira, a támogatott gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök felülvizsgálatának szabályaira

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében ellátja a szociális biztonsági koordináció kormányzati összehangolásából adódó feladatokat. §

A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a közegészségügyi, a népegészségügyi és a táplálkozás-egészségügyi feladatokra, ezek végrehajtásának rendszerére,
 2. az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az egészséget károsító hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra,
 3. az egészségügyi ágazat szervezetére és működésére, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak jogállásával összefüggő egyes kérdésekre, a jogszabály szerinti tevékenységek végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság feltételeire,
 4. az egészségügyi ágazat struktúrájának és működésének tervezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges információs rendszer működési alapelveire, eszközrendszerére, cselekvési programjának előírásaira,
 5. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek (a továbbiakban: gyógyszer) előállításának, gyártásának, minőségének, minőség-ellenőrzésének, forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának, kereskedelmi gyakorlatának, ismertetésének szabályait, a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának és alkalmazásának szabályaira,
 6. a kábítószerként és pszichotróp anyagként minősített gyógyszerek forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának és felhasználásának szabályaira,
 7. a gyógyászati segédeszközökre, az orvostechnikai eszközök előállításának, forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeire, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységére,
 8. az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az egészséget károsító hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében

 1. irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok megvalósítása feltételrendszerének biztosításáról,
 2. felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokért,
 3. ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és hatósági minőségellenőrzési feladatokat,
 4. ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos állami feladatokat és felel az egészségügyi dolgozók működésével és képzésével kapcsolatos feladatokért,
 5. a szakképzés általános keretei között szervezi az egészségügyi szakképzési feladatok végrehajtását. §

A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében előkészíti a gyermekek védelmére és a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében

 1. felel a Kormány gyermekek védelmével kapcsolatos politikájának kialakításáért,
 2. figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
 3. ellátja a gyermekeket és a fiatal felnőtteket érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat. §

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

 1. felel a Kormány gyermek- és ifjúságpolitikájának kialakításáért,
 2. meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és annak működését,
 3. koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerét,
 4. ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a miniszter az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe. §

A miniszter a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelőzése érdekében szükséges kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesülését,
 2. elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit,
 3. javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára,
 4. működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert. §

A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében előkészíti a muzeális intézményekre, a könyvtárakra, a közművelődésre és a levéltárakra, a művészettámogatásra, a mozgóképszakmára és a kultúra finanszírozására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében

 1. a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza Kormány kultúrpolitikáját és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért,
 2. közreműködik a külföldi magyar intézetek kulturális, kulturális-diplomáciai, oktatási és tudományos feladatai irányításában,
 3. működteti az országos dokumentum-ellátási rendszert,
 4. koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében előkészíti az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, a tankönyvellátásra, a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésére, a Pedagógus Karra és a külhoni magyarok oktatására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében

 1. felel a Kormány köznevelési oktatáspolitikájának kialakításáért, ennek keretében
  • kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,
  • meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,
 2. felel az iskolai rendszerű köznevelési oktatás és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz irányításáért,
 3. ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,
 4. ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat,
 5. működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,
 6. közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában, valamint ellátja a köznevelési intézménnyel egybeépített vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem- és tornaterem-üzemeltetési, továbbá egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat. §

A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében

 1. előkészíti a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokat,
 2. felel a felsőoktatás irányításáért,
 3. meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit,
 4. ellátja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény XIX. Fejezetében meghatározott fenntartói jogot átruházhatja. §

A miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdésében meghatározott felelőssége keretében kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját és koordinálja annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében előkészíti a vonatkozó jogszabályokat.

A Kormány a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert jelöli ki. §

A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a sportra és az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében

 1. felel a Kormány sportpolitikájának kialakításáért,
 2. elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,
 3. ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával és a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsolatos sportszakmai feladatokat,
 4. előkészíti és végrehajtja az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos programokat, a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, valamint felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,
 5. gondoskodik a külön jogszabály szerint olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesüléséről,
 6. nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő végrehajtását. §

A miniszter a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelőssége keretében

 1. gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,
 2. gondoskodik az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési feladatairól; e körben ellátja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő tanuszodák működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat is,
 3. ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szempontból felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását. §

A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, e személyek és foglalkoztatásuk támogatására és a fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra, valamint a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében

 1. meghatározza a szociál- és nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat,
 2. ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat,
 3. ellátja a fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és annak támogatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért,
 4. koordinálja az Európai Szociális Karta és a fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását. §

A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek helyzetére, felzárkózásuk biztosítására és oktatási esélyteremtésére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében

 1. felel a gyermekek esélyteremtéséért, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyegyenlőségének biztosításáért,
 2. felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,
 3. felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért. §

A miniszter irányítja a következő szerveket:

 1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
 2. Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
 3. Klebelsberg Központ,
 4. Oktatási Hivatal,
 5. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
 6. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
 7. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. §
Ugrás vissza...