Portál Navigáció


Portál al-navigáció


A Magyar Posta által nyújtott – elektronikus iratból hiteles papír alapú másolat készítése – KEÜSZ szolgáltatás befogadási igazolása a 2018.05.22. 04:30-tól 2018.05.22. 17:00-ig terjedő időszakban beérkezett küldemény-előállítási igények esetében késleltetve, az időszak végén kerül kibocsátásra, de mindenképpen biztosítva a munkanapon belüli visszaigazolást.
A hibrid konverziós szolgáltatás határideje a vonatkozó jogszabály (451/2016 Vhr. 126.§ (1) bekezdés) szerint 1 munkanap. A fentiek alapján a befogadási igazolás késleltetés a jogszabályi határidőt nem módosítja, így a művelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban semmilyen változást nem eredményez. A változás nem érinti az igények indítási lehetőségeit.
Tisztelettel: 
Magyar Posta
Posta Közigazgatási Levelezési Központ

MORZSÁK

TARTALOM:Földművelésügyi Minisztérium

Létrehozva: 2009. december 9.
Módosítás: 2014. július 4.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Földművelésügyi Minisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Dr. Fazekas Sándor

Közigazgatási államtitkár: Dr. Gulyás Andrea

Parlamenti államtitkár: Dr. Nagy István

Állami földekért felelős államtitkár: Dr. Bitay Márton Örs

Agrárgazdaságért felelős államtitkár: Czerván György

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár: Zsigó Róbert

Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár:

Helyettes államtitkárok:

 • Dr. Bognár Lajos (élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár)
 • Dr. Feldman Zsolt (agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár)
 • Gál Péter (eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár)
 • Dr. Rácz András (környezetügyért felelős helyettes államtitkár)
 • Búsi Lajos (zöldipari támogatások kezeléséért felelős helyettes államtitkár)
 • Szakáli István Loránd (agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár)
 • Dr. Szinay Attila (jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 • Szele-Király Andrea (gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 • Tóth Katalin (nemzetközi kapcsolatkért felelős helyettes államtitkár)
 • Ugron Ákos Gábor (állami földekért felelős helyettes államtitkár)

A földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. agrárpolitikáért,
 2. élelmiszerlánc-felügyeletért,
 3. élelmiszeriparért,
 4. erdőgazdálkodásért,
 5. földügyért,
 6. halgazdálkodásért,
 7. ingatlan-nyilvántartásért,
 8. környezetvédelemért,
 9. természetvédelemért,
 10. térképészetért,
 11. vadgazdálkodásért

felelős tagja. §

A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

 1. az agrárgazdaság működésére és a mezőgazdasági tevékenység folytatására,
 2. az Európai Unió közös agrárpolitikája I. pilléréből és a kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokra,
 3. a termesztésben alkalmazható növény- és állatfajtákra, az élelmezési és mezőgazdasági erőforrások védelmére, a mezőgazdaság és az ipar területén a géntechnológiai tevékenységre, a géntartalékok képzésére és megőrzésére,
 4. a termelők szerveződésére,
 5. a közösségi agrármarketing tevékenységre - kivéve a közösségi bormarketing tevékenységet -

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében

 1. ellátja a szakmaközi szervezetek elismerésével, valamint a termelői csoportok, a termelői szervezetek és ezek társulásai elismerésével és működési programjával kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat,
 2. gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 3. ellátja az ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 4. ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő feladatokat,
 5. ellátja az Európai Unió mezőgazdasági piacok támogatását célzó pénzügyi eszközével kapcsolatos hatósági feladatokat,
 6. felel az agrárpiac működésének szervezéséért,
 7. együttműködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. §

A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a növényegészségügyre, a növényvédő szerek, a növényvédelmi hatású termékek, a növényvédelmi célú eszközök és anyagok, a termelésnövelő anyagok, a termesztőközegek és a növénykondicionáló szerek engedélyezésére, forgalmazására, felhasználására és ellenőrzésére, a növényi termékek és a talaj növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyag tartalmának ellenőrzésére,
 2. az állatok tartására, tenyésztésére, szaporítására, forgalomba hozatalára, kereskedelmére, kezelésének szabályaira, az állatállományok állat-egészségügyi védelmére, a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelőzésére, az egyes állatgyógyászati termékek előállítására, törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára, forgalmazására és felhasználására, az állati eredetű termékek és melléktermékek kezelésére, az állatok védelmére és kíméletére, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokra,
 3. az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai követelményekre, az élelmiszer minőségellenőrzésre, a zöldség-gyümölcs ellenőrzésre, valamint a borminősítésre és -ellenőrzésre, a bor előállítás és forgalomba hozatal feltételrendszerére, az élelmiszerben jelen lévő, az egészségre ható tényezők határértékeire, az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének és leküzdésének élelmiszer-biztonsági feltételeire, az élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeire, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, a takarmányok ellenőrzésére és vizsgálatára, az ökológiai- és integrált gazdálkodásra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében

 1. a növényegészségügyi feladatai tekintetében felel a termesztés növény-egészségügyi biztonságáért, a növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéséért,
 2. az állat-egészségügyi feladatai keretében irányítja az egyes állatgyógyászati termékek előállításával, törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását, valamint kihirdeti a rendkívüli járvány-veszélyhelyzetet,
 3. az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében folyamatosan felügyeli az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás során az élelmiszer-biztonság és -minőség követelményeinek érvényesülését, felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer minőség-ellenőrzésért és elősegíti az emberek egészségesebb életmódját,
 4. az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel a takarmánybiztonságért és a takarmány minőségellenőrzésért, ennek keretében
  • ellenőrzi a takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,
  • ideiglenes engedélyt ad új takarmányok előállítására, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint
  • kialakítja a Magyar Takarmánykódex előírásait,
 5. az élelmezésbiztonsági feladatai keretében gondoskodik a kritikus élelmiszerlánc infrastruktúrák kiemelt felügyeletéről és támogatja a rövid ellátási lánc elveinek érvényesülését az élelmiszerláncban, különös tekintettel a közétkeztetésre. §

A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében előkészíti az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára, ellenőrzésére, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelmére és hagyományos tulajdonságaira vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében

 1. ellátja a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,
 2. segíti a magyar élelmiszer termékek piacra jutását,
 3. fokozott ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nem kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését, valamint
 4. kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait. §

A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdővagyon fenntartásának és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében

 1. az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,
 2. ellátja az erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 3. gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,
 4. ellátja az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai feladatokat. §

A miniszter a földügyért való felelőssége keretében előkészíti a földminősítési rendszerre, a földhasznosítási előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre és a földhitel rendszerére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a földügyért való felelőssége keretében felel a termőföld védelméért és a talajvédelemért. §

A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a halak és más hasznos víziállatok védelmére, fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a halgazdálkodás feltételeire, a halászatra és a horgászatra, valamint a halgazdálkodással összefüggő állami bevételek felhasználására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében

 1. irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,
 2. a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,
 3. ellátja az államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását. §

A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, rendszerére és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról. §

A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a környezet védelmének általános szabályaira,
 2. a hulladékgazdálkodásra,
 3. a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,
 4. az integrált szennyezés-megelőzés és az országhatárokon átterjedő káros környezeti hatások megelőzésére,
 5. a környezeti kármentesítésre,
 6. a levegő védelmére,
 7. a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemre,
 8. a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazására

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében

 1. rendszeresen elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére,
 2. figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását,
 3. segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést,
 4. összehangolja a környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert. §

A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében felel a környezet és természet állapotáért, e tekintetben

 1. elemzi és értékeli a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására és értékeli azok megvalósulását,
 2. összehangolja a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert. §

A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a földmérésre, a térképészetre és a távérzékelésre, valamint - a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve - az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére,
 2. a földtulajdoni előírások érvényesülésére,
 3. a földügyi informatikai rendszerre

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében

 1. gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti és a távérzékelési feladatokról, a térinformatikai rendszerek kialakításáról, és működteti a földügyi informatikai rendszert,
 2. - a Kormány feladatkörében érintett tagjával közösen - biztosítja az államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését. §

A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a vadászható állatfajokról, valamint azok génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosításának szabályaira, a vadászat gyakorlásának feltételeire, a vadászat rendjéről és a vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében gondoskodik a vadállomány védelméről és szabályozásáról és ellenőrzi a vadászat rendje betartatását és a szakszerű vadgazdálkodás végrehajtását. §

A miniszter irányítja a következő szerveket:

 1. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
 2. Nemzeti park igazgatóságok,
 3. Országos Meteorológiai Szolgálat. §
Ugrás vissza...