Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Létrehozva: 2008. május 20.
Módosítás: 2018. március 8.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről - így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról -, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását. §

Miniszter: Dr. Seszták Miklós

Közigazgatási államtitkár: Dr. Czepek Gábor

Parlamenti államtitkár: dr. Fónagy János

Államtitkárok:

Dr. Aradszki András

Szabó Zsolt

Kara Ákos

dr. Homolya Róbert

Helyettes államtitkárok:

 • Dr. Makai Martina
 • Dr. Hársvölgyi Katalin
 • Dr. Mernyei Ákos Péter
 • Kádár Andrea Beatrix
 • Keszthelyi Nikoletta
 • Dr. Koncz Pál
 • Dr. habil. Boros Anita
 • Nemcsok Dénes Sándor
 • Dr. Solymár Károly Balázs
 • Szalóki Flórián
 • dr. Mosóczi László Béla
 • dr. Cseh Tamás Zoltán
 • dr. Juhász Edit
 • Tóth Andor Nándor
  1. A nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
  2. audiovizuális politikáért,
  3. állami infrastruktúra-beruházásokért,
  4. állami vagyon felügyeletéért,
  5. állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
  6. bányászati ügyekért,
  7. elektronikus hírközlésért,
  8. energiapolitikáért,
  9. fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért,
  10. fogyasztóvédelemért,
  11. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
  12. informatikáért,
  13. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért,
  14. közlekedésért,
  15. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,
  16. nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
  17. postaügyért,
  18. területfejlesztésért,
  19. űrkutatásért,
  20. víziközmű-szolgáltatásért,
  21. turizmusért,
  22. vendéglátásért,
  23. szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért

felelős tagja. §

A miniszter

 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontja, 3. § (2a) bekezdése, 29. § (3a) bekezdése, valamint 71. § (3) és (4) bekezdése,
 2. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter részére megállapított feladat- és hatáskörök, valamint
 3. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 124/D. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörök

tekintetében a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja. §

A miniszter az audiovizuális politikáért való felelőssége keretében előkészíti az audiovizuális médiára vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az állami infrastruktúra-beruházásokért való felelőssége keretében összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal. §

A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti az állami vagyonra, az állami vagyonnal való gazdálkodásra, a végelszámolásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében

 1. alakítja és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját, valamint vizsgálja és ellenőrzi az állami vagyont érintő szerződéseket, a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket,
 2. gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,
 3. ellátja a felszámolási eljárásban az adós szervezetek vagyontárgyai elektronikus értékesítési rendszerének létrehozásával, működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
 4. gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,
 5. gondoskodik az állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési feladatairól; e körben ellátja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő tanuszodák működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat is,
 6. ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítmény-fejlesztési és üzemeltetési szempontból felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,
 7. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 112. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokkal összefüggésben a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó tanterem, tornaterem, tanuszoda és iskola fejlesztési kérdések vonatkozásában előzetesen megkéri az oktatásért felelős miniszter egyetértését,
 8. a Kr. 112. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokkal összefüggésben az olimpiai sportközpontok sportcélú használata vonatkozásában - a sportági fejlesztési programokkal való összhang érvényre juttatása érdekében - egyeztet a sportpolitikáért felelős miniszterrel. §

A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a bányászatra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége keretében előkészíti az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a villamosenergia-ellátásra és a földgázellátásra,
 2. a távhőszolgáltatásra, a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra,
 3. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére,
 4. az atomenergia békés célú alkalmazására,
 5. a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasználására, valamint az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekre,
 6. a klímapolitikára

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről - így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról -, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását. §

A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára, a fogyasztóvédelemre és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében

 1. kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
 2. meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,
 3. támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 4. a Kormány feladatkörében érintett tagjának bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,
 5. ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében. §

A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti a díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről.

A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok, a fogyasztók, a közszolgáltatók és a hulladékgazdálkodási szakterület érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban. §

A miniszter az informatikáért való felelőssége keretében

 1. irányítja az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtását,
 2. az irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amely felett tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelési jogot gyakorol
  • felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,
  • egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai tekintetében,
 3. megszervezi a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozását. §

A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a közlekedés védelmére és biztonságára,
 2. a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
 3. a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
 4. a gépjármű-vezető képzésre,
 5. a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését, és ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége keretében

 1. közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában, valamint a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,
 2. együttműködik a befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel. §

A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében - a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve - előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében

 1. működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,
 2. közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,
 3. kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,
 4. előkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
 5. kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,
 6. ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a Kr. 12. §-ában meghatározott feladatokat. §

A miniszter az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben, kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait. §

A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységére és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban. §

A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazást közvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint - a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében

 1. kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
 2. kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,
 3. összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
 4. irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,
 5. kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
 6. kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
 7. a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához.

A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti a vendéglátásra és a közösségi bormarketing tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. §

A miniszter a postaügyért való felelőssége keretében előkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelőssége keretében

 1. felel a fejlesztési banki eszközökkel megvalósuló fejlesztéspolitikáért és előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra vonatkozó jogszabályokat,
 2. koordinálja az agrár- és zöldbank koncepció kialakítását és működtetését, a takarékszövetkezeti integráció továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdéseket. §

A miniszter irányítja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot, a Szerencsejáték Felügyeletet, valamint felügyeli az Országos Atomenergia Hivatalt. §

Ugrás vissza...