Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2018. október 19. napon 14.00 órától 2018. október 20. napon 14.00 óráig az elektronikus ügyintézés az elektromos hálózat teljes áramszünetet igénylő karbantartási munkálatai miatt szünetel.
Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak az újraindulást követően, legkésőbb 2018. október 20-án 14 órától történik meg.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatáson, és a hozzá kapcsolódó tárhelyeken 2018. október 16-án (kedden) 22:00 órától 2018. október 17-én 06:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: magyarorszag.hu, Személyreszabott Ügyintézési Felület, Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás, Tárhely adminisztráció, Tárhely szolgáltatás (Hivatali kapu, Cégkapu, Ügyfélkapu), Ügyfélkapu azonosítás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és így minden más KAÜ-t használó szolgáltatás, Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Okmányiroda és Kormányablak

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2017. február 22.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Az okmányiroda, valamint a kormányablak jogállása és szervezete
Az okmányiroda, valamint a kormányablak feladat- és hatásköre
Illetékesség
Linkajánló

Az okmányiroda, valamint a kormányablak jogállása és szervezete

Az okmányiroda, valamint a kormányablak feladat- és hatásköre

Az okmányirodában intézhetőek

  1. a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos,
  2. az útlevéllel kapcsolatos,
  3. a vezetői engedéllyel kapcsolatos kérelemre induló,
  4. a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos,
  5. a gépjárműokmányokkal kapcsolatos kérelemre induló,
  6. az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésére irányuló, valamint
  7. az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos

ügyek.

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) ügykörszintek szerinti bontásban határozza meg a kormányablakokban intézhető ügyek körét.

A Kr. 1. mellékletében meghatározott ügyekben a kormányablak kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. A Kr. 1. mellékletében meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. A Kr. 1. mellékletében meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja. §

A kormányablak a Kr. 2. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. §

A kormányablakban előterjeszthetőek a Kr. 3. mellékletében meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. §

A kormányablak a Kr. 1-3. melléklete szerinti ügyekben a Kr. 3-5. §-ában meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

A kormányablak a Kr. 4. mellékletében meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. §

A kormányablak hatósági szolgáltatásként - ahol ennek technikai feltételei adottak - a Kr. 5. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. §

A kormányablak hivatalból jár el a Kr. 6. mellékletében meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. §

A kormányablakban intézhető ügyek részletes listáját tehát a Kr. 1-6. melléklete tartalmazza.

Megjegyzendő, hogy léteznek ún. eltérő eljárásrend szerint működő kormányablakok (ezek azok a kormányablakok, melyek nem felelnek meg a Kr.-ben a kormányablakokra előírt feltételeknek), a vonatkozó szabályokat a Kr. 14/A.-14/G. §-ai, az intézhető ügyek körét a 7. melléklet tartalmazza. §

Illetékesség

A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes. §

Linkajánló

Okmányiroda- és Kormányablak kereső

Kormányablakok

A második link alatt megtekinthető, hogy van-e okmányirodai szolgáltatás az adott kormányablakon belül.

Ugrás vissza...