Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Jegyző

KI A(z) Jegyző intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2018. november 28.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A jegyző jogállása
A közös önkormányzati hivatal jegyzője
A jegyző feladat- és hatásköre

A jegyző jogállása

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. §

A fővárosban főpolgármesteri hivatal, a fővárosi kerületben polgármesteri hivatal működik. A főpolgármesteri hivatalt a főjegyző, a kerületi polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A fővárosban és a fővárosi kerületben több aljegyző is kinevezhető. §

A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető.

Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati hivatal esetében az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új jegyző kinevezéséig tart. §

A közös önkormányzati hivatal jegyzője

2013. január 1-jével a körjegyzői funkciókat a közös önkormányzati hivatal jegyzője vette át, a hivatal felállításáig e feladatokat átmenetileg továbbra is a körjegyzők látták el. A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel:

 1. valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait;
 2. kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot;
 3. ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város - az érintett települések eltérő megállapodásának hiányában - a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. §

A jegyző feladat- és hatásköre

A jegyző

 1. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 2. gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
 3. gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 4. tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
 5. jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 6. évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
 7. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
 8. dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
 9. dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 10. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 11. rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat. §

A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást. §

Ugrás vissza...